Home » Regels/Rules/Regeln Ticket to the Tropics CAL

Regels/Rules/Regeln Ticket to the Tropics CAL

Ticket to the Tropics CAL CB's Creations

Regels en Informatie Ticket to the Tropics CAL

Wanneer: 

start 10 juli 2020

 

Waar:                            

FB Groep Crochet Along with CB’s Creations. Na 16 juli wordt niemand meer in de groep gelaten, op 7 augustus openen we de deuren weer.

 

Hoeveel delen/weken:     

5 delen, elke vrijdag komt er een deel uit, het vorige deel verdwijnt dan. Elk deel blijft dus 1 week in de groep staan.

Wil je deel 5 ontvangen, laat dan een foto van deel 1 tot en met 4 zien. Deel 4 verschijnt op 31 juli 2020.  Deel 5 kan verkregen worden tot en met eind augustus.

Noteer de data in jouw agenda.

 

Materiaallijst:                 

Document staat vanaf 22-05-2020, in de middag, in de bestanden in de FB groep Crochet Along with CB's Creations. 

Er is de mogelijkheid om een garenpakket te bestellen. Voor meer info stuur een e-mailtje naar: info@cbscreations.nl

 

Wat gaan we haken:       

Ticket to the tropics, zomer in jouw eigen tuin!

Heerlijk wegdromen van een tropische vakantie! Luieren in de zon samen met Faye Flamingo, zittend op een poef, voetjes lekker koel in een zwembadje! Wat wil je nog meer?! 

 

Extra:

Plaats een foto van Faye Flamingo zittend op haar poef met haar hoedje op, in de groep en je ontvangt het haakpatroontje van het zwembadje. Er is tijd tot en met eind augustus 2020 om een foto van Faye Flamingo te plaatsen.

 

PDF:                              

Elk deel wordt als pdf-document bij de bestanden geplaatst, de pdf-documenten zijn gewoon te openen en te downloaden.

 

Deel gemist?: 

Er worden geen delen nagestuurd. Sla de pdf-delen op, dus niet het bericht waar de pdf in staat, haak wanneer het jou uitkomt.

Ben je ziek en mis je een deel? Het is toch veel beter om je te focussen om beter te worden dan je druk te maken om een haakpatroon?

Op berichten over het missen of kwijt zijn van delen van deze Ticket to the Tropics CAL zal niet worden gereageerd en deze berichten zullen door het beheer worden verwijderd. Geen discussies, deze CAL moet leuk zijn om aan mee te doen en is totaal geen verplichting.

 

Copyright:

Ook op dit patroon en de patroondelen zit copyright. Deze delen mogen niet gedeeld worden, niet onderling en ook niet in andere groepen.

 

Patroon Ticket to the Tropics, Faye Flamingo  

het patroon is ook te koop, vanaf 18 juli zal het patroon op mijn website, Etsy en Ravelry shop te koop zijn.

 

Vragen?: 

Elke week kun je onder het Vragen-bericht jouw vragen stellen over het te haken deel. Elke week kun je ook je vorderingen laten zien, als je dat leuk vindt. Heb je nu al vragen, stel ze gerust, maar ik denk wel dat hierboven het meeste al is behandeld. 😉

Als je hieronder een vraag stelt, dan zal ik ook hieronder een antwoord geven. Kijk dus zelf even of ik al antwoord heb gegeven, stuur me anders een berichtje op info@cbscreations.nl

 

Rules and information Ticket to the Tropics CAL

When:

Start July 10 2020

 

Where: 

FB Group Crochet Along with CB's Creations. After July 16 the doors will close, on August 7 we open the doors again.

 

How many parts/weeks: 

5, every Friday a part will appear, the previous part then disappears. Every part will be in the files for 1 week.

 

Would you like to receive part 5, show a picture of your work from part 1 - 4. Part 4 appears on July 31 2020. You can show part 1- 4 until the end of August to recieve part 5. Write down the dates on your calendar.

 

List of materials:

The document can be found at the files of the FB group Crochet Along with CB's , as of May 22 in the afternoon.

 

What are we crocheting:

Ticket to the tropics, summer in your own backyard!

Dreaming of a holiday in the Tropics! Sitting in the sun with Faye Flamingo, sitting on a foot stool, feet in a nice cool swimming pool! You could not ask for more! 

 

Extra:                            

Place a picture of Faye the Flamingo sitting on her foot stool with her hat on her head under the right message in the group and you will receive the crochet pattern of the swimming pool. Until the end of August 2020 you can place a picture of Faye Flamingo.

 

PDF:                               

Each part is placed as a PDF document within the files, the PDF documents are simple to open and downloadable.

 

Missed a part?:                

No parts will be sent later. Save the PDF parts, so not the message on Facebook where the PDF is in, crochet when it suits you.

Are you sick and did you miss a part? Surely it's much better to focus on getting better than chasing a crochet pattern?

Messages about missing or lost parts of the Ticket to the Tropics CAL will not be replied to and these messages will be removed by the administrators. No discussions, this CAL is al about having fun and you are not obligated to participate.

 

Copyright:                       

This pattern and the pattern parts are also copyrighted. These parts may not be shared, not amongst each other and not in other groups.

 

Pattern Ticket to the Tropics, Faye Flamingo:     

The pattern is also for sale, from July 18 the pattern will be for sale on my website, Etsy and Ravelry shop.

 

Questions?:                     

Every week you can ask your questions about the part under the questions message. Every week you can also show your progress, if you like. If you already have questions, feel free to ask them, but I think I've already dealt with everything. 😉

If you ask a question below, I will respond below. Check to see if you've got an answer yet, or send me an email: info@cbscreations.nl

Regeln und Informationen CAL Ticket to the Tropics

Wann:                            

Start 10 Juli 2020

 

Wo:                               

FB Group Crochet Along with CB’s Creations. Nach dem 16. Juli kommt niemand mehr in der Gruppe dabei, am 7. August öffnen wir wieder die Türen.

 

Wie viele Teile/Wochen:   

5, jeden Freitag kommt ein Teil heraus, der vorherige Teil verschwindet dann. Jedes Teil bleibt eine Woche in der Gruppe.

 

Wenn Sie Teil 5 erhalten möchten, zeigen Sie ein Foto aus Teil 1 bis 4. Teil 4 erscheint am 31. Juli 2020.  Teil 5 ist bis Ende August erhältlich. Notieren Sie sich die Daten in Ihrem Kalender.

 

Materialien:                    

Das Dokument befindet sich in den Dateien der FB Gruppe Crochet Along with CB's, vom 22-05-2020, am Nachmittag. 

 

.

 

Was werden wir häkeln:    

Ticket to the Tropics, Sommer im eigenen Garten! Träumen Sie weg von einem tropischen Urlaub! Entspannen Sie sich in der Sonne zusammen mit Faye Flamingo, sitzen auf einem Hocker, Füße schön und kühl in einem Swimming Pool! Was willst du noch?! 

 

Extra:                            

Platzieren Sie ein Bild von Faye Flamingo mit Hut und Hocker unter der richtigen Nachricht in der Gruppe und Sie erhalten das Häkelmuster von dem Swimming Pool. Bis Ende August 2020 ist Zeit, ein Bild von Faye Flamingo zu posten.

 

PDF:                               

Jedes Teil wird als PDF-Dokument mit den Dateien platziert, die PDF-Dokumente sind einfach zu öffnen und herunterladbar.

 

Ein Teil verpasst?:            

Keine Teile werden später gesendet. Speichern Sie die PDF-Teile, also nicht die Nachricht, in der sich die PDF-Datei befindet, häkeln Sie, wenn sie zu Ihnen passt.

Sind Sie krank und vermissen Sie einen Teil? Ist es nicht viel besser, sich darauf zu konzentrieren, besser zu werden, als eine Häkelanleitung hinterherzujagen?

Nachrichten über fehlende oder verlorene Teile der Halloween-CAL werden nicht beantwortet und diese Nachrichten werden von den Administratoren entfernt. Keine Diskussionen, diese CAL sollte Spaß machen und ist überhaupt keine Verpflichtung.

 

Copyright:                       

Dieses Muster und die Musterteile sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. Diese Teile dürfen nicht geteilt werden, nicht untereinander und nicht in anderen Gruppen.

 

Anleitung Ticket to the Tropics, Faye Flamigo:  

Die Anleitung ist auch zum Verkauf, ab dem 18. Juli sind die Anleitung auf meiner Website, Etsy und Ravelry Shop zum Verkauf.

 

Fragen?:                         

Jede Woche können Sie Ihre Fragen unter der Fragenachricht stellen. Jede Woche können Sie auch Ihren Fortschritt sehen lassen, wenn Es Ihnen gefällt. Wenn Sie bereits Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen, aber ich denke, ich habe bereits mit allem umgegangen. 😉

Wenn Sie unten eine Frage stellen, werde ich auch unten eine Antwort geben. Schauen Sie selbst an, ob ich schon geantwortet habe, sonst schicke mir eine Nachricht auf info@cbscreations.nl

 

Reactie plaatsen

Reacties

Diana
4 dagen geleden

Ik heb alles gelezen en ik doe omtzettend graag mee. Ontzettend leuk bedacht en nog leuker om met iedereen samen te haken.

elisabeth
4 dagen geleden

gelezen ik doe mee

Jolanda
5 dagen geleden

Gelezen en wil graag mee doen

Debbie Schuirink
5 dagen geleden

Wat een leuke cal, doe graag mee!

Iris
5 dagen geleden

Ik heb dit bericht gelezen

Sonja de Smit
5 dagen geleden

Super leuk ik wil graag meedoen aan de call

Marijke
5 dagen geleden

Ik wil graag mee doen maar wat zijn de kosten 🤷vriendelijke groet Marijke

Lida
5 dagen geleden

Doe graag mee

Katrien
5 dagen geleden

ik doe graag mee, alles goed begrepen.

Karine Lauwers
5 dagen geleden

Doe ook graag mee en heb het gelezen

Everaerd
5 dagen geleden

Ik heb dit gelezen en ben akkoord, doe graag mee

Petra bloeming
5 dagen geleden

Doe graag mee en heb het gelezen

Jolanda
5 dagen geleden

Doe graag mee en heb gelezen

Nancy Allemeersch
5 dagen geleden

Gelezen en doe graag mee

Silvia
5 dagen geleden

Super leuk kan niet wachten

Ilona
5 dagen geleden

Superleuk doe graag mee!

Vanderaerden marina
5 dagen geleden

Gelezen,ik doe graag mee.

Brigitta Van Broeck
5 dagen geleden

Gelezen en ben nu benieuwd naar de flamingo 😉