Regels/Rules/Regeln Crochet Along

Haakpatroon van Strandhuisjes met Krab en veel details

For English click here

Für Deutsch klicken Sie hier

 

Regels en Informatie Strandhuisjes als Haakhulpje

 

Wat gaan we haken:       

2 super leuke en handige Strandhuisjes!  

De Strandhuisjes zijn ongeveer 8 x 8 cm (breedte/lengte) en 13cm hoog. In de huisjes kun je al jouw haaknaalden etc. bewaren. Aan de rand kun je jouw steekmarkeerders hangen. Ook aan jouw meetlint is gedacht en een aardige krab zorgt voor jouw spelden!

 

Wanneer: 

start woensdag 7 juni 2023

 

Waar:                            

Er is een speciale Facebookgroep gemaakt voor deze CAL. Instappen is mogelijk tot de 2e week van de CAL, daarna wordt niemand meer toegelaten. 

 

Toegang:

Een Ticket voor de CAL kost €3.95. Daarmee krijg je toegang tot de speciale Facebookgroep.

De link voor deze groep wordt via een e-mail naar je toe gestuurd. De deuren van de Facebookgroep gaan op 24 mei open!

Schaf je ook een garenpakket aan voor deze CAL, dan vervallen de Ticket kosten. 

Lees nog wel even verder voordat je een Ticket of garenpakket bestelt.

 

De inschrijving voor de Crochet Along is gesloten, binnenkort komt het patroon te koop.

 

Hoeveel delen/weken:     

De Strandhuisjes bestaan uit 5 delen, elke woensdag komt er een deel bij de bestanden in de groep te staan. Alle delen blijven staan tot de groep weer sluit. Het is leuk als je jouw gehaakte delen op de groep deelt, maar het is geen verplichting.

 

Materiaallijst:                 

De materiaallijst ontvang je bij de aanschaf van een Ticket.  

 

Garenpakket:

Met dit garenpakket heb je alle benodigdheden in één keer in huis om 2 super leuke en handige Strandhuisjes te haken.

Al het benodigde garen zit er in, inclusief 2 zeer handige binnenwerkjes voor de Strandhuisjes, alle houtjes en iets extra’s. Je moet zelf zorgen voor haaknaald 2.5, textiellijm en wat vulling.

Er zijn 3 pakketten die iets van samenstelling verschillen, afhankelijk van welke 2 huisjes je wilt maken.

Met de aankoop van het garenpakket is het niet nodig een Ticket te kopen, je krijgt automatisch toegang tot de Crochet Along. 

 

Het garenpakket is op dit moment uitverkocht. Bij voldoende belangstelling zal ik nog extra pakketten samenstellen. Stuur me, bij interesse, een berichtje! info@cbscreations.nl

 

Losse binnenwerkjes:

Hoe handig is dit?

Ik heb een binnenwerk voor de Strandhuisjes voor je gemaakt. Deze hoef je alleen nog in elkaar te zetten en je kunt aan de slag!

Zo kun je jouw Strandhuisjes makkelijk verstevigen en met eigen garen met de Crochet Along mee doen!

Vergeet ook niet een Ticket te bestellen om zo jouw plek te reserveren voor de Crochet Along.

 

PDF:                              

Elk deel wordt als pdf-document bij de bestanden geplaatst, de pdf-documenten zijn gewoon te openen en te downloaden.

 

Copyright:

Ook op dit patroon en de patroondelen zit copyright. Deze delen mogen niet gedeeld worden, niet onderling en ook niet in andere groepen.

 

Patroon Haakhulp Strandhuisjes  

Het patroon is ook los te koop, vanaf 21 juni komt het patroon ook te koop op mijn websites.

 

Vragen?: 

Elke week kun je onder het Vragen-bericht jouw vragen stellen over het te haken deel. Maar dat mag ook gewoon los op de groep. Elke week kun je ook jouw vorderingen laten zien, als je dat leuk vindt. Heb je nu al vragen, stel ze gerust, maar ik denk wel dat hierboven het meeste al is behandeld. 😉

Als je hieronder een vraag stelt, dan zal ik ook hieronder een antwoord geven. Kijk dus zelf even of ik al antwoord heb gegeven, stuur me anders een berichtje op info@cbscreations.nl

 

Geen Facebook?:

Geen probleem, wil je graag meedoen met deze CAL en heb je geen Facebook, dan krijg je van mij elke week een deel via jouw e-mail toegestuurd. Geef dat wel even aan bij het bestellen van de Ticket of het Garenpakket.

Garenpakket CAL Strandhuisjes

Garenpakket bij de crochet along van de Strandhuisjes

Binnenwerk Strandhuisjes

Binnenwerk voor de Strandhuisjes om te verstevigen

Steekmarkeerders Aan het Strand

Steekmarkeerders Aan het Strand!

Rules and information CAL Beach Houses as crochet organizer

 

What are we going to crochet:      

2 super fun and handy Beach Houses! 

The Beach Houses are approximately 8 x 8 cm (width/length) and 13 cm high. You can store all your crochet hooks etc. in the houses. You can hang your stitch markers on the edge. Your measuring tape has also been thought of and a nice crab takes care of your pins!

 

When:

start Wednesday 7 June 2023

 

Where:                           

There is a special Facebook group created for this CAL. Boarding is possible until the 2nd week of the CAL, after that no one is allowed in.

 

Access:

A Ticket for the CAL costs €3.95. This gives you access to the special Facebook group.

The link for this group will be sent to you via email. The doors of the Facebook group will open on May 24th!

 

Registration for the Crochet Along is closed, the pattern will soon be on sale.

 

How many parts/weeks:    

The Beach Houses consist of 5 parts, every Wednesday a part is added to the files in the group. All parts remain until the group closes again. It's nice if you share your crocheted parts on the group, but it's not an obligation.

 

List of Materials:                  

You will receive the list of materials when you purchase a Ticket. 

 

PDF:                             

Each part is placed as a PDF document within the files of the group, the PDF documents can simply be opened and downloaded.

 

Copyright:

This pattern and the pattern parts are also copyrighted. These parts may not be shared, not among themselves or in other groups.

 

Pattern Beach House as Crochet Organizer 

The pattern is also for sale separately. From June 21 the pattern will also be for sale on my websites.

 

Questions?:

Every week you can ask your questions about the part to be crocheted under the Questions message. But you can ask your questions in a seperate post as well. Every week you can also show your progress, if you like. If you already have questions, feel free to ask them, but I do think that most of it has already been covered above. 😉

 

If you ask a question below, I will respond below. Check to see if you've got an answer yet, or send me an email: info@cbscreations.nl

 

No Facebook?:

No problem, if you would like to participate in this CAL and you do not have Facebook, you will receive a part from me every week via your e-mail. Please indicate this when ordering the Ticket. 

 

 

Due to the high costs of sending yarnpackages, they will only be mailed to the Netherlands and Belgium. Send me a message to find out the costs to send to other countries.

Regeln und Informationen CAL Häkelhilfe Haus am Meer

 

Was werden wir häkeln:      

2 super schöne und praktische Strandhäuser! 

Die Strandhäuser sind ca. 8 x 8 cm (Breite/Länge) und 13 cm hoch. Sie können alle Ihre Häkelnadeln etc. in den Häusern aufbewahren. An der Kante können Sie Ihre Maschenmarkierer aufhängen. Auch an Ihr Maßband wurde gedacht und eine nette Krabbe kümmert sich um Ihre Stecknadeln!

 

Wann:

ab Mittwoch 7 Juni 2023

 

Wo:                           

Es ist eine spezielle Facebook-Gruppe für diese CAL erstellt. Das Boarding ist möglich bis zur 2. Woche des CAL, danach werd niemand meher zugelassen.

 

Zugang:

Ein Ticket für die CAL kostet €3,95. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die spezielle Facebook-Gruppe. Der Link für diese Gruppe wird Ihnen per E-Mail zugesandt. Die Türen der Facebook-Gruppe öffnen sich am 24. Mai!

 

Die Anmeldung für den Crochet Along ist geschlossen, die Anleitung wird bald in den Verkauf gehen.

 

Wie viele Teile/Wochen:    

Die Beach Houses bestehen aus 5 Teilen, jeden Mittwoch wird ein Teil zu den Dateien in der Gruppe hinzugefügt. Alle Teile bleiben erhalten, bis die Gruppe wieder geschlossen wird. Es ist schön, wenn sie Ihre gehäkelte Teile in der Gruppe teilen, aber es ist keine Verpflichtung.

 

Liste der Materialien:                 

Sie erhalten die Liste der Materialien, wenn Sie ein Ticket kaufen.

 

PDF:                             

Jeder Teil wird als PDF-Dokument mit den Dateien platziert, die PDF-Dokumente können einfach geöffnet und heruntergeladen werden.

 

Copyright:

Dieses Muster und die Musterteile sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. Diese Teile dürfen nicht geteilt werden, weder untereinander noch in anderen Gruppen.

 

Muster Häkelhilfe Haus am Meer 

Das Muster ist auch separat erhältlich, ab dem 21. Juni wird das Muster auch auf meinen Websites zum Verkauf stehen.

 

Fragen?:                         

Jede Woche können Sie Ihre Fragen unter der Fragenachricht stellen. Jede Woche können Sie auch Ihren Fortschritt sehen lassen, wenn Es Ihnen gefällt. Wenn Sie bereits Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen, aber ich denke, ich habe bereits mit allem umgegangen. 😉

Wenn Sie unten eine Frage stellen, werde ich auch unten eine Antwort geben. Schauen Sie selbst an, ob ich schon geantwortet habe, sonst schicke mir eine Nachricht auf info@cbscreations.nl

 

Kein Facebook?:

Kein Problem, wenn du an dieser CAL teilnehmen möchtest und kein Facebook hast, erhältst du jede Woche einen Teil von mir über deine E-Mail. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung des Tickets an.

 

 

Aufgrund der hohen Kosten für den Versand von Garnpaketen  werden diese nur in die Niederlande und nach Belgien verschickt. Senden Sie mir eine Nachricht, um die Kosten für den Versand in andere Länder zu erfahren.

Reactie plaatsen

Reacties

Miekk van 't Paaschduin
een jaar geleden

Wat een ontzettend leuke CAL !