• 👉 Patronen in ✔ Nederlands ✔ English ✔ Deutsch
  • 📌Unieke, veelzijdige, verrassende en zelfs verslavende amigurumi haakpatronen!

Regels/Rules/Regeln Crochet A Long Nelson

Nelson Haakpatroon CB's Creations

For English click here

Für Deutsch klicken Sie hier

 

Regels en Informatie Nelson de Kikker en zijn banjo

 

Wat gaan we haken:       

Nelson de Kikker met zijn Banjo!  

 

Wanneer: 

start woensdag 8 juni 2022

 

Waar:                            

Er is een speciale Facebookgroep gemaakt voor deze CAL. Instappen is mogelijk zolang de CAL duurt, na het laatste deel wordt niemand meer toegelaten. 

 

Toegang:

Een Ticket voor de CAL kost €2.95. Daarmee krijg je toegang tot de speciale Facebookgroep.

De link voor deze groep wordt via een e-mail naar je toe gestuurd. De deuren van de Facebookgroep gaan op 18 mei open!

Schaf je ook een garenpakket aan voor deze CAL, dan vervallen de Ticket kosten. 

Lees nog wel even verder voordat je een Ticket of garenpakket bestelt.

 

Update 02-06-2022: Alle garenpakketten zijn uitverkocht.

Hoeveel delen/weken:     

Nelson bestaat uit 5 delen, elke woensdag komt er een deel bij de bestanden in de groep te staan. Alle delen blijven staan tot de groep weer sluit. Het is leuk als je jouw gehaakte delen op de groep deelt, maar het is geen verplichting.

 

Materiaallijst:                 

De materiaallijst ontvang je bij de aanschaf van een Ticket.  

 

Extra:

Er is een speciaal extra patroon gemaakt passend bij Nelson, als je deze wilt ontvangen, haak dan actief mee en laat jouw Nelson en Banjo zien voor 27 juli 2022. Wat het wordt houden we nog even geheim!

In het garenpakket zijn de benodigdheden voor het extra patroon al geregeld!

 

PDF:                              

Elk deel wordt als pdf-document bij de bestanden geplaatst, de pdf-documenten zijn gewoon te openen en te downloaden.

 

Copyright:

Ook op dit patroon en de patroondelen zit copyright. Deze delen mogen niet gedeeld worden, niet onderling en ook niet in andere groepen.

 

Patroon Nelson en zijn Banjo  

Het patroon is ook los te koop, vanaf 6 juli komt het patroon ook te koop op mijn websites, Etsy, Ravelry en Crazy Patterns shops.

 

Vragen?: 

Elke week kun je onder het Vragen-bericht jouw vragen stellen over het te haken deel. Maar dat mag ook gewoon los op de groep. Elke week kun je ook jouw vorderingen laten zien, als je dat leuk vindt. Heb je nu al vragen, stel ze gerust, maar ik denk wel dat hierboven het meeste al is behandeld. 😉

Als je hieronder een vraag stelt, dan zal ik ook hieronder een antwoord geven. Kijk dus zelf even of ik al antwoord heb gegeven, stuur me anders een berichtje op info@cbscreations.nl

 

Geen Facebook?:

Geen probleem, wil je graag meedoen met deze CAL en heb je geen Facebook, dan krijg je van mij elke week een deel via jouw e-mail toegestuurd. Geef dat wel even aan bij het bestellen van de Ticket of het Garenpakket.

 

Rules and information CAL Nelson and his banjo

 

What are we going to crochet:      

Nelson the Frog with his Banjo! 

 

When:

start Wednesday 8 June 2022

 

Where:                           

There is a special Facebook group created for this CAL. Boarding is possible as long as the CAL lasts, after the last part no one is allowed in.

 

Access:

A Ticket for the CAL costs €2.95. This gives you access to the special Facebook group.

The link for this group will be sent to you via email. The doors of the Facebook group will open on May 18th!

 

How many parts/weeks:    

Nelson consists of 5 parts, every Wednesday a part is added to the files in the group. All parts remain until the group closes again. It's nice if you share your crocheted parts on the group, but it's not an obligation.

 

List of Materials:                  

You will receive the list of materials when you purchase a Ticket. 

 

Extra:

There is a special extra pattern made to match Nelson, if you want to receive it, crochet along and show your Nelson and Banjo before July 27, 2022. We will keep it a secret for now!

In the yarn package, the necessities for the extra pattern are already arranged!

 

PDF:                             

Each part is placed as a PDF document within the files of the group, the PDF documents can simply be opened and downloaded.

 

Copyright:

This pattern and the pattern parts are also copyrighted. These parts may not be shared, not among themselves or in other groups.

 

Pattern Nelson and his Banjo 

The pattern is also for sale separately. From July 6 the pattern will also be for sale on my websites, Etsy, Ravelry and Crazy Patterns shops.

 

Questions?:

Every week you can ask your questions about the part to be crocheted under the Questions message. But you can ask your questions in a seperate post as well. Every week you can also show your progress, if you like. If you already have questions, feel free to ask them, but I do think that most of it has already been covered above. 😉

 

If you ask a question below, I will respond below. Check to see if you've got an answer yet, or send me an email: info@cbscreations.nl

 

No Facebook?:

No problem, if you would like to participate in this CAL and you do not have Facebook, you will receive a part from me every week via your e-mail. Please indicate this when ordering the Ticket. 

 

Regeln und Informationen CAL Nelson und sein Banjo

 

Was werden wir häkeln:      

Nelson der Frosch mit seinem Banjo! 

 

Wann:

ab Mittwoch 8 Juni 2022

 

Wo:                           

Es ist eine spezielle Facebook-Gruppe für diese CAL erstellt. Das Boarding ist möglich, solange das CAL dauert, nach dem letzten Teil ist niemand erlaubt.

 

Zugang:

Ein Ticket für die CAL kostet €2,95. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die spezielle Facebook-Gruppe. Der Link für diese Gruppe wird Ihnen per E-Mail zugesandt. Die Türen der Facebook-Gruppe öffnen sich am 18. Mai!

 

Wie viele Teile/Wochen:    

Nelson besteht aus 5 Teilen, jeden Mittwoch wird ein Teil zu den Dateien in der Gruppe hinzugefügt. Alle Teile bleiben erhalten, bis die Gruppe wieder geschlossen wird. Es ist schön, wenn sie Ihre gehäkelte Teile in der Gruppe teilen, aber es ist keine Verpflichtung.

 

Liste der Materialien:                 

Sie erhalten die Liste der Materialien, wenn Sie ein Ticket kaufen.

 

Extra:

Es gibt ein spezielles zusätzliches Muster, das zu Nelson passt, wenn Sie es erhalten möchten, häkeln Sie mit und zeigen Sie Ihren Nelson und Banjo vor dem 27. Juli 2022. Wir werden das, was es sein wird, für eine Weile geheim halten!

In der Garnverpackung sind die Notwendigkeiten für das zusätzliche Muster bereits angeordnet!

 

PDF:                             

Jeder Teil wird als PDF-Dokument mit den Dateien platziert, die PDF-Dokumente können einfach geöffnet und heruntergeladen werden.

 

Copyright:

Dieses Muster und die Musterteile sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. Diese Teile dürfen nicht geteilt werden, weder untereinander noch in anderen Gruppen.

 

Muster Nelson und sein Banjo 

Das Muster ist auch separat erhältlich, ab dem 6. Juli wird das Muster auch auf meinen Websites, Etsy, Ravelry und Crazy Patterns Shops zum Verkauf stehen.

 

Fragen?:                         

Jede Woche können Sie Ihre Fragen unter der Fragenachricht stellen. Jede Woche können Sie auch Ihren Fortschritt sehen lassen, wenn Es Ihnen gefällt. Wenn Sie bereits Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen, aber ich denke, ich habe bereits mit allem umgegangen. 😉

Wenn Sie unten eine Frage stellen, werde ich auch unten eine Antwort geben. Schauen Sie selbst an, ob ich schon geantwortet habe, sonst schicke mir eine Nachricht auf info@cbscreations.nl

 

Kein Facebook?:

Kein Problem, wenn du an dieser CAL teilnehmen möchtest und kein Facebook hast, erhältst du jede Woche einen Teil von mir über deine E-Mail. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung des Tickets oder des Garnpakets an.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Baetens Inne
7 maanden geleden

Ik wordt geopereerd op 9 mei en zal een hele tijd niet kunnen haken maar zou toch graag inschrijven kan dat? Ik denk het wel maar er is misschien een probleem voor het bonuspatroon mvg.Inne Haakt

Claudia (CB's Creations)
7 maanden geleden

Hallo Inne,
Ik weet niet hoe lang je niet kunt haken. Als je 27 juli niet haalt, dan is het bonus patroon daarna ook te koop.
Claudia