Haakpatroon Kuub de Kikker

Kikker - Frog - Frosch

English below - Deutsch Unten

Gratis haakpatroon groene kikker

Gratis haakpatroon Kuub de Kikker

Dit leuke kikkertje heeft een kubus-lichaam. 

Gebruikte Materialen:

Beetje groen acryl garen

Vulling

2 wiebeloogjes

Klein stukje rood garen

Steekmarkeerder, naald, schaar

Textiellijm

Haaknaald 4.0

Gebruikte Steken:

MR: Magische Ring

V: Vaste

2V samen: minderen

3V samen: minderen

2V in 1V: meerderen

3V in 1V: meerderen

Kubus:

Toer 1. 4V in MR (4)

Toer 2. 3V in elke V (12)

Toer 3. 1V, (3V in 1V, 2V) 3x, 3V in 1V, 1V (20)

Toer 4. 2V, (3V in 1V, 4V) 3x, 3V in 1V, 2V (28)

Toer 5. Alleen achterste lus: 28V (28)

Toer 6 – 11. 28V (28)

Toer 12. Alleen achterste lus: 3V, (3V samen, 4V)3x, 3V samen, 1V (20)

Toer 13. 2V, (3V samen, 2V) 3x, 3V samen (12)

Vul de kubus op

Toer 14. (3V samen) 4x (4)

Hecht af en maak dicht.

 

Ogen

Toer 1. 5V in MR  (5)

Toer 2. 2V in elke V (10)

Toer 3. (1V, 2V in 1V) 5x herhalen (15)

Toer 4 – 5. 15V  (15)

Toer 6. (1V, 2V samen) 5x herhalen(10)

Vul het oog op.

Toer 7. (2V samen) 5x herhalen (5)

Hecht af en maak het oog dicht.

Naai de ogen op de kubus en plak er wiebel oogjes op.

 

Kikkerbillen (maak er 2)

Elk been bestaat uit 3 tenen. Hecht de laatste teen niet af.

De kikkerbillen zijn niet gevuld.

Toer 1. 5V in MR (5)

Toer 2 – 4. 5V (5)

Herhaal dit nog 2 keer

Aan elkaar haken:

Toer 5. Teen 3: 2V, Teen 2: 2V, Teen 1: 5V, Teen 2: 3V, Teen 3: 3V (15)

Toer 6. (1V, 2V samen) 5x herhalen (10)

Toer 7 – 8. 10V (10)

Vouw plat en haak dicht met 5V.

Hecht af en naai onder op de kubus.

 

Borduur met rood garen nog een mooie glimlach op jouw kikker!  

© 2017 Claudia Bierau Dit patroon (of delen hiervan) mogen niet worden verkocht, gekopieerd, gedeeld, gebruikt voor eigen patronen of waar dan ook gepubliceerd! Uiteraard mag je foto’s van jouw haakwerk publiceren en jouw haakwerk verkopen. Zet dan wel de naam van de ontwerper erbij!


Nelson de Kikker en zijn Banjo

Houd je van Kikkers? Dan is Nelson de Kikker en zijn Banjo ook iets voor jou!! Zodra hij gehaakt is door jou, speelt hij een mooi muziekje voor je!!

amigurumi haakpatroon kikker met banjo

Harald de Kikker

Harald de Kikker heeft beweegbare armen en benen. Hierdoor kan hij goed de schoolslag in het water oefenen! Maar ook in allerlei posities zitten! 


English

Free crochet pattern Crog the Frog

This cute little frog has a cube body. 

Used Materials:

Little bit of green acrylic Yarn

A little bit of red yarn

Crochet hook 4.0

Scissors, needle, stitch marker

Filling

Textile glue

Wobbly eyes

Used stitches and US abbreviations:

MR: Magical Ring

SC: Single Crochet

2SC in 1SC: increase

3SC in 1SC: increase

2SC together: decrease

3SC together: decrease

 

Cube

Rnd 1. 4SC in MR (4)

Rnd 2. 3SC in every SC (12)

Rnd 3. 1SC, (3SC in 1SC, 2SC) 3x, 3SC in 1SC, 1SC (20)

Rnd 4. 2SC, (3SC in 1SC, 4SC 3x, 3SC in 1SC, 2SC (28)

Rnd 5. Back loops only: 28SC (28)

Rnd 6 – 11. 28SC (28)

Rnd 12. Back loops only: 3SC, (3SC together, 4SC)3x, 3SC together, 1SC (20)

Rnd 13. 2SC, (3SC together, 2SC) 3x, 3SC together (12)

Stuff cube

Rnd 14. (3SC together) 4x (4)

Fasten off and close.

 

Eyes

Rnd 1. 5SC in MR (5)

Rnd 2. 2SC in every SC (10)

Rnd 3. (1SC, 2SC in 1SC) 5x (15)

Rnd 4 – 5. 15SC  (15)

Rnd 6. (1SC, 2SC together) 5x (10)

Stuff the eyes.

Rnd 7. (2SC together) 5x  (5)

Fasten off and close.

Sew the eyes on the cube and glue the eyes on it.

 

Frog-legs (make 2)

Every leg has 3 toes. Do not fasten off the last toe.

I did not stuff the legs.

Rnd 1. 5SC in MR (5)

Rnd 2 – 4. 5SC (5)

Repeat this 2 times

Crocheting together:

Rnd 5. Toe 3: 2SC, Toe 2: 2SC, Toe 1: 5SC, Toe 2: 3SC, Toe 3: 3SC (15)

Rnd 6. (1SC, 2SC together) 5x (10)

Rnd 7 – 8. 10SC (10)

Flatten and close with 5SC.

Fasten off and sew under the cube.

 

Take some red yarn and embroider a nice smile on your frog!

© 2017 Claudia Bierau This pattern (or parts of it) may not be sold, copied, shared, used for own patterns or published! You may of course publish pictures of your finished crochet work and sell your finished crochet work, when mentioning the designer!

Deutsch

Kostenlose Muster Würf der Frosch

Dieser niedliche Frosch hat einen Würfel-Körper. 

Materialien:

Ein bisschen Acryl Garn, grün

Fiberfill

2 Wackelige Augen

Einen langen Faden rot

Stich Maker, Nadel, Schere

Kleber

Häkelnadel 4.0

Abkürzungen:

MR: Magischer Ring

FM: Fest Masche

2FM zusammen: abnehmen

3FM zusammen: abnehmen

2FM in 1FM: zunehmen

3FM in 1FM: zunehmen

 

Würfel:

Runde 1. 4FM in MR  (4)

Runde 2. 3FM in jede FM (12)

Runde 3. 1FM, (3FM in 1FM, 2FM) 3x, 3FM in 1FM, 1FM (20)

Runde 4. 2FM, (3FM in 1FM, 4FM) 3x, 3FM in 1FM, 2FM (28)

Runde 5. Nur ins hintere Maschenglied einstechen: 28FM (28)

Runde 6 – 11. 28FM (28)

Runde 12. Nur ins hintere Maschenglied einstechen: 3FM, (3FM zusammen, 4FM)3x, 3FM zusammen, 1FM  (20)

Runde 13. 2FM, (3FM zusammen, 2FM) 3x, 3FM zusammen (12)

Füllen Sie der Würfel auf.

Runde 14. (3FM zusammen) 4x (4)

Abketten und schließen.

 

Augen

Runde 1. 5FM in MR (5)

Runde 2. 2FM in jede FM  (10)

Runde 3. (1FM, 2FM in 1FM) 5x (15)

Runde 4 – 5. 15FM (15)

Runde 6. (1FM, 2FM zusammen) 5x (10)

Füllen Sie das Auge auf.

Runde 7. (2FM zusammen) 5x (5)

Abketten und schließen.

Nähen Sie die Augen auf der Würfel und kleben die Wackelige Augen.

 

Froschbeine (machen Sie 2)

Jedes Bein besteht aus 3 Zehen. 2 Zehen abketten. Die Froschbeine sind nicht ausgefüllt.

Runde 1. 5FM in MR (5)

Runde 2 – 4. 5FM (5)

2x wiederholen

Zusammen häkeln:

Runde 5. Zeh3: 2FM, Zeh2: 2FM, Zeh1: 5FM, Zeh2: 3FM, Zeh3: 3FM (15)

Runde 6. (1FM, 2FM zusammen) 5x (10)

Runde 7 – 8. 10FM (10)

Doppelt falten und schließen mit 5FM.

Abketten und unten der Würfel nähen.

 

Sticken Sie mit rotem Garn noch ein schönes Lächeln auf Ihren Frosch!

© 2017 Claudia Bierau. Dieses Anleitung (oder Teile davon) darf nicht verkauft, kopiert, geteilt, für eigene Anleitung verwendet oder überall veröffentlicht werden! Natürlich können Sie Fotos Ihrer Häkelarbeit veröffentlichen oder Ihrer Häkelarbeit verkaufen. Setzen Sie den Namen des Designers dabei!


Reactie plaatsen

Reacties

Arlene Lubbers
2 jaar geleden

Ook een erg leuk patroontje!