Haakpatroon Dromenvanger

Dromenvanger – Dreamcatcher – Traum Fänger

English below - Deutsch unten

Gratis haakpatroon Dromenvanger

Gratis Haakpatroon Dromenvanger

Dit kleine dromenvangertje is zo’n 7 cm groot, leuk als decoratie of als tassenhanger. Een leuk en snel projectje tussendoor!

Gemaakt met: Haaknaald 2, katoen, armbandje, lint, kralen en veertjes

 

Het patroon vind je hieronder zonder teltekening.

Wil je een PDF van het patroon inclusief de teltekening? Dat kan! Stuur me dan een berichtje op info@cbscreations.nl

 

 

Jouw e-mailadres is veilig bij mij. Als cadeautje voor het inschrijven op de Verhalen van Franklin, met nog meer tips en nieuws over (gratis) patronen, ontvang je dit gratis patroon. Je kunt je daar ook altijd weer voor afmelden als je de verhalen en tips niet langer wilt ontvangen.

Kleine Dromenvanger

Dit kleine dromenvangertje is zo’n 7 cm groot, leuk als decoratie of als tassenhanger. Een leuk en snel projectje tussendoor!

 

Gebruikte materialen:

Fine Cotton Hema (50gr/120m) Ndl 2.5-3.5, Haaknaald 2

Armbandje (per 12 bij bijv. Zeeman), Schaar, Naald

Kraaltjes, veertjes, lint om de dromenvanger te versieren

 

Gebruikte steken:

L: Losse

HV: Halve Vaste

V: Vaste

ST: Stokje

 

Dromenvanger

Toer 1. 6L, sluiten met 1HV

Toer 2. 4L, (1ST, 1L) 11x, sluiten met 1HV in 3e L

Toer 3. 1L, op elk ST en rond elke L een V  (totaal 24V), sluiten met 1HV

Toer 4. 6L, 2V overslaan, [1V, 3L, 2V overslaan, 1V, 5L, 2V overslaan] 3x, 1V, 3L, 2V overslaan, sluiten met 1HV

Toer 5. 1L, (3ST, 2L, 3ST) in de 5L boog, 1V in de 3L boog, herhaal tot eind van de toer, sluiten met 1HV.

Afhechten

 

Neem het armbandje en haak 12V om het armbandje,  dan 1V om het armbandje en in de V van het lapje, 12V om het armbandje, dan 1V om het armbandje en in de 2L boog van het lapje. Herhaal tot het einde van het armbandje en dat het lapje op 8 punten vastzit.

 

Haak een lusje bovenaan de dromenvanger door een ketting van lossen te maken.

Bevestig aan de onderkant van de dromenvanger linten met kralen en veertjes. 

© 2017 Claudia Bierau Dit patroon (of delen hiervan) mogen niet worden verkocht, gekopieerd, gedeeld, gebruikt voor eigen patronen of waar dan ook gepubliceerd! Uiteraard mag je foto’s van jouw haakwerk publiceren en jouw haakwerk verkopen. Zet dan wel de naam van de ontwerper erbij!

 

Wil je een PDF van het patroon inclusief de foto’s? Dat kan! Stuur me dan een berichtje op info@cbscreations.nl

 

Jouw e-mailadres is veilig bij mij. Als cadeautje voor het inschrijven op de Verhalen van Franklin, met nog meer tips en nieuws over (gratis) patronen, ontvang je dit gratis patroon. Je kunt je daar ook altijd weer voor afmelden als je de verhalen en tips niet langer wilt ontvangen.


Alwin Eikenblad, Vanger van Dromen

Wil je weten wie er ook altijd gebruik maakt van een Dromenvanger? Dat is Alwin Eikenblad, Vanger van Dromen. Deze Elf komt 's nachts met zijn Dromenvanger jouw enge dromen vangen. 

Als Alwin langs is geweest, dan laat hij een eikeltje achter!

Haakpatroon Elf die dromen vangt

English

Free Crochet Pattern Dreamcatcher

This little dreamcatcher is about 7 cm big, nice as decoration or to attach to your bag. A fun and quick little project!

Made with Crochet hook 2, Cotton Yarn, bracelet, ribbon, beads and feathers.

 

The pattern can be found below without photos.

Do you want a PDF of the pattern including the photos? That's possible! Send me a message on info@cbscreations.nl

 

Your email address is safe with me. As a gift for subscribing to the Franklin Stories, with even more tips and news about (free) patterns, you will receive this free pattern. You can always unsubscribe if you no longer want to receive the stories and tips.

Little Dreamcatcher

This little dreamcatcher is about 7 cm big, nice as decoration or to attach to your bag. A fun and quick little project!

 

Used materials:

Fine Cotton Hema (50gr/120m) Ndl 2.5-3.5, Crochet hook 2

Bracelet, Scissors, Needle

Beads, feathers, ribbon to decorate the dreamcatcher.

 

Used stitches and abbreviations (US):

CH: Chainstitch

SLST: Slipstitch

SC: Single Crochet

DC: Double Crochet

 

Rnd. 1. 6CH, close with 1SLST

Rnd. 2. 4CH, (1DC, 1CH) 11x, close with 1SLST in 3rd CH

Rnd. 3. 1CH, on every DC and around every CH a SC  (total 24SC), close with 1SLST

Rnd. 4. 6CH, skip 2SC, [1SC, 3CH, skip 2SC, 1SC, 5CH, skip 2SC] 3x, 1SC, 3CH, skip 2SC, close with 1SLST

Rnd. 5. 1CH, (3DC, 2CH, 3DC) in the 5CH bow, 1SC in the 3CH bow, repeat until the end of the Rnd., close with 1SLST.

Fasten off.

 

Take the bracelet and crochet 12SC around the bracelet, 1SC around the bracelet and in the SC of patch, 12SC around the bracelet, 1SC around the bracelet and the 2CH bow of the patch. Repeat until the end of the bracelet and the patch is attached to the bracelet at 8 points.

 

Make a chain of CH and make a loop at the top of the dreamcatcher.

Attach ribbons with beads and feathers at the bottom of the dreamcatcher.

© 2017 Claudia Bierau This pattern (or parts of it) may not be sold, copied, shared, used for own patterns or published! You may of course publish pictures of your finished crochet work and sell your finished crochet work, when mentioning the designer!

 

Do you want a PDF of the pattern including the photos? That's possible! Send me a message on info@cbscreations.nl

 

Your email address is safe with me. As a gift for subscribing to the Franklin Stories, with even more tips and news about (free) patterns, you will receive this free pattern. You can always unsubscribe if you no longer want to receive the stories and tips.

Deutsch

Kostenlose Muster Traum Fänger

Dieser kleine Traum Fänger ist ca. 7 cm groß, schön als Dekoration oder zum Anbringen an der Tasche. Ein lustiges und schnelles kleines Projekt!

Hergestellt mit Häkelnadel, Baumwolle, Armband, Band, Perlen und Federn.

 

Das Muster finden Sie unten ohne Fotos.

Möchten Sie ein PDF des Musters mit den Fotos? Das ist möglich! Senden Sie mir eine Nachricht auf info@cbscreations.nl

 

Deine E-Mail-Adresse ist bei mir sicher. Als Geschenk für das Abonnieren der Franklin Stories, mit noch mehr Tipps und Neuigkeiten zu (kostenlosen) Mustern, erhalten Sie diese kostenlose Anleitung. Sie können sich jederzeit abmelden, wenn Sie die Geschichten und Tipps nicht mehr erhalten möchten.

Kleine Traumfänger

Dieser kleiner Traumfänger ist ca. 7 cm groß, schön als Dekoration oder als Taschen Anhänger. Ein Spaß und schnelle Projekt dazwischen!

 

Materialien:

Baumwolle (Fine Cotton Hema (50gr/120m) Ndl 2.5-3.5), Häkelnadel 2

Kleines Armband (pro 12 Zeeman), Schere, Nadel

Perlen, Federn, Band um den Traumfänger zu schmücken

 

Abkürzungen:

LM: Luft Masche

KM: Kette Masche

FM: Fest Masche

Stb: Stäbchen

 

Traumfänger

Runde 1. 6LM, schließen mit 1KM

Runde 2. 4LM, (1Stb, 1LM) 11x, schließen mit 1KM in 3.  LM

Runde 3. 1LM, auf jede Stb und um jede LM ein FM (insgesamt 24FM), schließen mit 1KM

Runde 4. 6LM, 2FM überspringen, [1FM, 3LM, 2FM überspringen, 1FM, 5LM, 2FM überspringen] 3x, 1FM, 3LM, 2FM überspringen, schließen mit 1KM

Runde 5. 1LM, (3Stb, 2LM, 3Stb) in 5LM-Kette, 1FM in 3LM-Kette, bis zum Ende der Runde wiederholen, schließen mit 1KM.

Abketten

 

Nehmen Sie das Armband und häkeln Sie 12FM um das Armband, 1FM um das Armband und in der FM von des Patches, 12FM um das Armband, 1FM um das Armband und in 2LM-Kette des Patches.  Wiederholen bis zum Ende des Armbandes und dass der Patch auf 8 Punkte befestigt ist.

 

Machen sie eine Schleife von eine Kette von LM.

Befestigen Sie an der Unterseite der Traumfänger Bänder mit Perlen und Federn.

© 2018 Claudia Bierau. Dieses Anleitung (oder Teile davon) darf nicht verkauft, kopiert, geteilt, für eigene Anleitung verwendet oder überall veröffentlicht werden! Natürlich können Sie Fotos Ihrer Häkelarbeit veröffentlichen oder Ihrer Häkelarbeit verkaufen. Setzen Sie den Namen des Designers dabei!

 

Möchten Sie ein PDF des Musters mit den Fotos? Das ist möglich! Senden Sie mir eine Nachricht auf info@cbscreations.nl

 

Deine E-Mail-Adresse ist bei mir sicher. Als Geschenk für das Abonnieren der Franklin Stories, mit noch mehr Tipps und Neuigkeiten zu (kostenlosen) Mustern, erhalten Sie diese kostenlose Anleitung. Sie können sich jederzeit abmelden, wenn Sie die Geschichten und Tipps nicht mehr erhalten möchten.

Op zoek naar andere amigurumi haakpatronen?

Wil je eens wat uitdagender proberen? Neem een kijkje bij mijn andere patronen!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.