• 👉 Patronen in ✔ Nederlands ✔ English ✔ Deutsch
  • 📌Unieke, veelzijdige, verrassende en zelfs verslavende patronen!
Home » Regels/Rules/Regeln CAL Schuitje varen/Sailing/Bootfahren

Regels/Rules/Regeln Ticket to the Tropics CAL

Ticket to the Tropics CAL CB's Creations

English below - Deutsch unten

Regels en Informatie CAL Schuitje varen, theetje drinken

Wanneer: 

start 16 juni 2021

 

Waar:                            

FB Groep Crochet Along with CB’s Creations. Na 22 juni 2021 wordt niemand meer in de groep gelaten, op 14 juli openen we de deuren weer.

 

Hoeveel delen/weken:     

5 delen, elke woensdag komt er een deel uit, het vorige deel verdwijnt dan. Elk deel blijft dus 1 week in de groep staan.

Wil je deel 5 ontvangen, laat dan een foto van deel 1 tot en met 4 zien. Deel 4 verschijnt op 7 juli 2021.  Deel 5 kan verkregen worden tot en met 21 augustus.

Noteer de data in jouw agenda.

 

Materiaallijst:                 

Document staat vanaf 19-05-2021, in de middag, in de bestanden in de FB groep Crochet Along with CB's Creations. 

Er is de mogelijkheid om een garenpakket te bestellen. Voor meer info stuur een e-mailtje naar: info@cbscreations.nl

 

Wat gaan we haken:       

Schuitje varen, theetje drinken!

Heerlijk dobberen op het water. Dit hondje voelt zich helemaal thuis in het theekopje, met mastje, lepeltje en een eendje als zwembandje.  

 

Extra:

Plaats een foto van het hondje, met theekopje, mastje en lepeltje in de groep en je ontvangt het haakpatroontje van het eendje als zwembandje. Er is tijd tot en met 21 augustus 2021 om een foto van Schuitje Varen te plaatsen.

 

PDF:                              

Elk deel wordt als pdf-document bij de bestanden geplaatst, de pdf-documenten zijn gewoon te openen en te downloaden.

 

Deel gemist?: 

Er worden geen delen nagestuurd. Sla de pdf-delen op, dus niet het bericht waar de pdf in staat. Haak wanneer het jou uitkomt.

Ben je ziek en mis je een deel? Het is toch veel beter om je te focussen om beter te worden dan je druk te maken om een haakpatroon?

Op berichten over het missen of kwijt zijn van delen van deze Schuitje varen CAL zal niet worden gereageerd en deze berichten zullen door het beheer worden verwijderd. Geen discussies, deze CAL moet leuk zijn om aan mee te doen en is totaal geen verplichting.

 

Copyright:

Ook op dit patroon en de patroondelen zit copyright. Deze delen mogen niet gedeeld worden, niet onderling en ook niet in andere groepen.

 

Patroon Schuitje Varen, theetje drinken of kortweg: Kopje Thee  

het patroon is ook te koop, vanaf 23 juni zal het patroon op mijn website, Etsy, Ravelry en Crazy Patterns shop te koop zijn.

 

Vragen?: 

Elke week kun je onder het Vragen-bericht jouw vragen stellen over het te haken deel. Elke week kun je ook jouw vorderingen laten zien, als je dat leuk vindt. Heb je nu al vragen, stel ze gerust, maar ik denk wel dat hierboven het meeste al is behandeld. 😉

Als je hieronder een vraag stelt, dan zal ik ook hieronder een antwoord geven. Kijk dus zelf even of ik al antwoord heb gegeven, stuur me anders een berichtje op info@cbscreations.nl

 

Rules and information CAL Sailing, drinking tea

When:

Start June 16 2021

 

Where: 

FB Group Crochet Along with CB's Creations. After June 22 the doors will close, on July 14 we open the doors again.

 

How many parts/weeks: 

5, every Wednesday a part will appear, the previous part then disappears. Every part will be in the files for 1 week.

 

Would you like to receive part 5, show a picture of your work from part 1 - 4. Part 4 appears on July 7 2021. You can show part 1- 4 until August 21 to recieve part 5. Write down the dates on your calendar.

 

List of materials:

The document can be found at the files of the FB group Crochet Along with CB's , as of May 19 in the afternoon.

 

What are we crocheting:

Sailing, drinking tea!

Sailing in a Tea cup to the other side and drinking a cup of tea. This little dog has a wonderful time in his teacup, with mast, spoon and a little duck as swimming band. 

 

Extra:                            

Place a picture of the little dog, the teacup, mast and spoon under the right message in the group and you will receive the crochet pattern of the duck as swimming band. Until the August 21 2021 you can place your picture.

 

PDF:                               

Each part is placed as a PDF document within the files, the PDF documents are simple to open and downloadable.

 

Missed a part?:                

No parts will be sent later. Save the PDF parts, so not the message on Facebook where the PDF is in. Crochet when it suits you.

Are you sick and did you miss a part? Surely it's much better to focus on getting better than chasing a crochet pattern?

Messages about missing or lost parts of the CAL Sailing, drinking tea will not be replied to and these messages will be removed by the administrators. No discussions, this CAL is all about having fun and you are not obligated to participate.

 

Copyright:                       

This pattern and the pattern parts are also copyrighted. These parts may not be shared, not amongst each other and not in other groups.

 

Pattern Sailing, drinking tea, or short: Cup of Tea:     

The pattern is also for sale, from June 23 the pattern will be for sale on my website, Etsy, Ravelry and Crazy Patterns shop.

 

Questions?:                     

Every week you can ask your questions about the part under the questions message. Every week you can also show your progress, if you like. If you already have questions, feel free to ask them, but I think I've already dealt with everything. 😉

If you ask a question below, I will respond below. Check to see if you've got an answer yet, or send me an email: info@cbscreations.nl

Regeln und Informationen CAL Bootfahren, Tee trinken

Wann:                            

Start 16 Juni 2021

 

Wo:                               

FB Group Crochet Along with CB’s Creations. Nach dem 22. Juni kommt niemand mehr in der Gruppe dabei, am 14. Juli öffnen wir wieder die Türen.

 

Wie viele Teile/Wochen:   

5, jeden Freitag kommt ein Teil heraus, der vorherige Teil verschwindet dann. Jedes Teil bleibt eine Woche in der Gruppe.

 

Wenn Sie Teil 5 erhalten möchten, zeigen Sie ein Foto aus Teil 1 bis 4. Teil 4 erscheint am 7. Juli 2021.  Teil 5 ist bis 21. August erhältlich. Notieren Sie sich die Daten in Ihrem Kalender.

 

Materialien:                    

Das Dokument befindet sich in den Dateien der FB Gruppe Crochet Along with CB's, vom 19-05-2020, am Nachmittag. 

 

Was werden wir häkeln:    

Bootfahren, Tee trinken.

Dümpeln auf dem Wasser, auf dem Weg zur anderen Seite, wo wir eine köstliche Tasse Tee haben werden. Der Hund hat eine tolle Zeit in der Teetasse, nur für den Fall, dass die Teetasse kippt, hat er seine Schwimmband Ente gebracht. Als Ruder benutzt er natürlich den Löffel. Von der Flagge auf dem Mast können Sie sehen, wo der Wind weht!

 

Extra:                            

Platzieren Sie ein Bild von der Hund mit Teetasse, Löffel und Mast in der Gruppe und Sie erhalten das Häkelmuster von dem Swimmband Ente. Bis 21. August 2021 ist Zeit, ein Bild zu posten.

 

PDF:                               

Jedes Teil wird als PDF-Dokument mit den Dateien platziert, die PDF-Dokumente sind einfach zu öffnen und herunterladbar.

 

Ein Teil verpasst?:            

Keine Teile werden später gesendet. Speichern Sie die PDF-Teile, also nicht die Nachricht, in der sich die PDF-Datei befindet, häkeln Sie, wenn sie zu Ihnen passt.

Sind Sie krank und vermissen Sie einen Teil? Ist es nicht viel besser, sich darauf zu konzentrieren, besser zu werden, als eine Häkelanleitung hinterherzujagen?

Nachrichten über fehlende oder verlorene Teile der CAL werden nicht beantwortet und diese Nachrichten werden von den Administratoren entfernt. Keine Diskussionen, diese CAL sollte Spaß machen und ist überhaupt keine Verpflichtung.

 

Copyright:                       

Dieses Muster und die Musterteile sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. Diese Teile dürfen nicht geteilt werden, nicht untereinander und nicht in anderen Gruppen.

 

Anleitung Bootfahren, Tee trinken oder: Tasse Tee  

Die Anleitung ist auch zum Verkauf, ab dem 23. Juni sind die Anleitung auf meiner Website, Etsy, Ravelry und Crazy Patterns Shop zum Verkauf.

 

Fragen?:                         

Jede Woche können Sie Ihre Fragen unter der Fragenachricht stellen. Jede Woche können Sie auch Ihren Fortschritt sehen lassen, wenn Es Ihnen gefällt. Wenn Sie bereits Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen, aber ich denke, ich habe bereits mit allem umgegangen. 😉

Wenn Sie unten eine Frage stellen, werde ich auch unten eine Antwort geben. Schauen Sie selbst an, ob ich schon geantwortet habe, sonst schicke mir eine Nachricht auf info@cbscreations.nl

 

Reactie plaatsen

Reacties

Reinhilde Van Goubergen
6 dagen geleden

Ik wil graag meedoen met het haakpatroon en het pakketje hoe moet ik dit verder regelen met de betaling enz. Ik hoopwel dat het in Nederlandse taal is want anders kan ik het niet maken. Vriendelijk groeten Reinhilde p.s hopelijk hoor ik nog iets van jullie hoe we dit gaan regelen enz.

Claudia
2 dagen geleden

Reinhilde,
Uiteraard is de CAL in het Nederlands! De email met alle informatie is naar je verzonden. Groet, Claudia